Życzymy BOŻYCH świąt NARODZENIA PAŃSKIEGO!

Mówi Bóg: “Ludu idący w ciemnościach, spójrz na to wielkie światło!…Dziecię nam się urodziło, syn, i zostało nam dane. Na jego barkach spoczęła władza. Otrzyma ono imię Wysłannik Wielkiego Planu. Ja bowiem wyślę pokój dla rządców, pokój i uleczenie  przez niego.  Jego władza wielka, a dla jego pokoju na tronie Dawida nie ma granic”. Iz 9, 1.5-6

Niech tajemnica  Narodzenie Jezusa poruszy nasze serca by zapragnąć Tego, który ma moc wszystko zmienić. Niech Jego miłość będzie dla nas inspiracją jak żyć, by nie zmarnować życia. Pokoju i radości od Jezusa.

Ojcowie Pijarzy

i mały upominek muzyczny 😉