„I znów zakwitły róże dla Maryi

Adwent. Czas Maryi i oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. 

Wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort Maryja jest najpewniejszym, najkrótszym i najdoskonalszym środkiem, by dojść do Jezusa Chrystusa. Taką drogę wybrało wiele osób w naszej Parafii, decydując się na udział w 33-dniowych rekolekcjach przygotowujących ich do ofiarowania się w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. Rekolekcje rozpoczęły się 3 listopada 2020 r. i były okresem intensywnych ćwiczeń duchowych podjętych przez każdego indywidualnie oraz we wspólnocie osób zawierzających się. Program rekolekcji obejmował  szczególny czas poznawania siebie w oczach Boga, następnie czas poznawania cnót i przywilejów Maryi i czas poznawania miłości Pana Jezusa po to, by zbliżyć się do Niego i oddać w niewolę Jego miłości.( Osoby przygotowujące się do całkowitego oddania się Maryi wg wskazań Św. Ludwika de Montforta uczestniczyły wspólnie w adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz słuchaniu konferencji ukierunkowujących indywidualne ćwiczenia duchowe. Wzięły udział w nabożeństwie uniżenia oraz w drodze krzyżowej. Bardzo cenne okazały się również osobiste świadectwa głoszone ku chwale Boga i pokazujące, jak Maryja działa w życiu człowieka.) 

 8 grudnia 2020 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny uczestnicy rekolekcji dokonali Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję.  40 osób zrobiło to po raz pierwszy, a wśród nich pięcioro dzieci. Były również takie osoby, które tego dnia odnowiły swoje zawierzenie. W sumie ponad 70 osób odnowiło i zawierzyło się Jezusowi w Maryi.

Każdemu niewolnikowi Jezusa i Maryi życzymy obfitych łask Bożych i niech wypełniają się w ich życiu słowa zawarte w zakończeniu Aktu zawierzenia: Dziewico Wierna, spraw,  abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego; abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen.””. J.G.