WSKAZANIA
na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne 2021
(KLIKNIJ)

dla duchowieństwa i wiernych Kościoła w Polsce
odnośnie do czynności liturgicznych
i duszpasterskich w czasie epidemii
z zaleceniami Biskupa Legnickiego
obowiązującymi na terenie diecezji legnickiej

Wszystkie szczegółowe wskazania zamieszczone są na stronie internetowej Diecezji Legnickiej (KLIKNIJ)

Poniżej zamieszczamy propozycje modlitwy nad stołem wielkanocnym:

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO PROPOZYCJA WG KSIĘGI “OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTW”

Przed rozpoczęciem obrzędu można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. “Zwycięzca śmierci”.

AKLAMACJA WIELKANOCNA
1. Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

CZYTANIE
2. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
(1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie.)

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:
(Mt 6,31-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?)

Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
3. Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

PO POSIŁKU
WERSET
Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.

MODLITWA
Ojciec rodziny lub przewodniczący:
Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje
i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. “Otrzyjcie już łzy płaczący”.