6 grudzień jest dniem wyjątkowym. W tym dniu ludzie chodzą uśmiechnięci, radośni, napełnieni dobrocią i miłością wyrażaną w słowach i czynach. Człowiek jest zdolny wzbić się ponad przeciętność. A wszystko za sprawą dobrego Boga, który przez przykład świętego Mikołaja pobudza do miłości czynnej wszystkich ludzi dobrej woli, małych i dużych, młodych i dojrzałych wiekiem.

SAMSUNG CSC

 I w naszej parafii św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze jest wiele dobra i miłości, dlatego nawiedził nas święty Mikołaj. Jako posłaniec Boży przyszedł do dzieci Bożych z Dobrą Nowiną. Święty Mikołaj opowiadał jak wygląda jego misja czynienia dobra, o co proszą dzieci i dorośli w listach do Niego. Nie brakło również wzruszających przeżyć jakie św. Mikołaj w swojej misji doświadczył. Fenomenem było to, iż Święty uczestniczył i przeżywał msze św. z wszystkimi zgromadzonymi w kościele o godz. 11.30. A na koniec mszy św. Mikołaj jak to już ma w zwyczaju obdarował dzieci prezentami, a dorosłym ofiarował wyjątkowy prezent: „List Boga Ojca do swoich umiłowanych synów i córek”.

Dziękujemy św. Mikołaju, że dałeś nam impuls, by podobnie czynić dobro, tam gdzie się znajdujemy, nie tylko 6 grudnia ale każdego dnia.

« 1 z 2 »