Wielkopostne rekolekcje parafialne rozpoczniemy za tydzień w III niedzielę Wielkiego Postu 12 marca i potrwają do środy 15 marca. 

Módlmy się o dobre, duchowe owoce dla księdza rekolekcjonisty i dla nas wszystkich. Codziennie po każdej Mszy Św. będziemy trwać na modlitwach do św. Michała Archanioła.

Uroczysta procesja wprowadzenia figury św. Michała Archanioła odbędzie się w sobotę 11 marca o godz. 18.30. Gromadzimy się przy skrzyżowaniu Pl. Kombatantów i Pl. Piastowskiego. Zapraszamy parafian, wszystkie grupy działające przy parafii, LSO, kuracjuszy i gości.

Przyjdźmy na to wyjątkowe spotkanie, zaplanujmy sobie czas, tak by nie zmarnować zesłanej od Boga łaski.

Szczegółowy program: