Wielkopostne rekolekcje parafialne dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozpoczniemy w V niedzielę Wielkiego Postu, 29 marca.

Módlmy się o dobre, duchowe owoce dla nas wszystkich.