Wielkopostne rekolekcje parafialne

rozpoczniemy w V niedzielę Wielkiego Postu (17 marca).

Módlmy się o dobre, duchowe owoce dla Ojca rekolekcjonisty i dla nas wszystkich.