WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE Z MOCNYM UDERZENIEM NA CHWAŁĘ PANA

Od niedzieli 5 marca do środy (7 marca)  najmłodsi parafianie (dzieci i młodzież) przeżywali Rekolekcje Wielkopostne o tematyce „Idźcie i głoście”. Prowadził je muzyczny zespól ewangelizacyjny „Testimonium” z Górnego Śląska. „Testimonium” znaczy świadectwo, więc członkowie zespołu dzielili się swoim doświadczeniem wiary śpiewając i grając na chwałę Boga. Dzieci miały okazję doświadczyć tej ewangelizacji w mocnych decybelach, co było dla niektórych zaskoczeniem. Mogły też sprawdzić swoją wiedzę religijną w nagradzanych konkursach.

            Każdy utwór muzyczny poparty był osobistym świadectwem wiary lidera zespołu i zachęceniem do naśladowania Chrystusa w codziennym życiu. Jezus, zanim wstąpił do nieba, wezwał swoich uczniów, by szli na cały świat i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16,15). Zespół czyni to już od 15 lat. My też jesteśmy uczniami Jezus, którzy są wezwani, by żyć wg wartości ewangelicznych. Każdego dnia możemy nieść dobre słowo, okazać życzliwość choćby poprzez uśmiech i przyczynić się do lawiny dobra. Sprawdziliśmy to na rekolekcjach. Może też z tego powodu piosenka pt. „Lawina” stała się hitem rekolekcji.

            Dziękujemy zespołowi „Testimonium” za świadectwo wiary i dzielenie się swoimi talentami na większą chwałę Boga oraz Dyrekcji SP nr 6 za życzliwość i udostępnienie sali gimnastycznej na czas rekolekcji. Bogu niech będą dzięki. EJ

« 1 z 8 »