Dzieci Szkoły Podstawowej w dniach 13 do 16 marca br. będą przeżywały rekolekcje wielkopostne.

Módlmy się o dobre owoce dla nich i światło Ducha Świętego dla prowadzących.