„Policja prosi o przekazanie apelu do Seniorów, aby nie ulegali przestępcom, którzy wykorzystują w swoich działaniach metody oszustw m.in. na wnuczka, policjanta, syna, córkę itp. Apelujemy do seniorów, by nigdy nie przekazywali pieniędzy obcym”.

Przeczytaj list do parafii:
Szanowny Księże,
Zwracam się z prośbą o włączenie się w ogólnopolską akcję przeciwdziałania oszustwom popełnionym na szkodę naszych Seniorów.
Coraz częściej Seniorzy są ofiarami wyłudzeń, oszustw i innych przestępstw popełnianych na ich szkodę. O działaniach przestępców szeroko informują zarówno statystyki policyjne, Rzecznicy Prasowi Policji, jak również media ogólnokrajowe i lokalne. Informacje na ten temat są szeroko rozpowszechniane w środkach masowego przekazu. Jednym z poważniejszych przestępstw jest oszustwo polegające na wyłudzeniu znacznych kwot pieniędzy.
Jeleniogórska Policja prosi o przekazanie apelu do Seniorów, aby nie ulegali przestępcom, którzy wykorzystują w swoich działaniach metody oszustw m.in. na wnuczka, policjanta, syna, córkę itp.
Sposób działania sprawców jest prosty i bardzo rzadko modyfikowany. Oszust dzwoni na telefon stacjonarny starszej osoby, przedstawia się jako policjant lub inna osoba zaufania społecznego i opowiada o wypadku drogowym lub działaniu służb specjalnych, w których sprawcą jest osoba bliska dla Seniora, np. wnuczek. Informuje, że pokrzywdzone w wypadku osoby są poważnie ranne, a sprawcę czeka areszt. Można jednak załatwić sprawę polubownie, jeśli wnuczek zapłaci pokrzywdzonym kilka bądź kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na dowód swej prawdomówności, oszust przekazuje telefon kobiecie, która zapłakanym, niewyraźnym głosem prosi babcię/dziadka o pomoc. Oszust powiadamia, że po pieniądze zgłosi się nieznana, ale zaufana osoba.
Istnieje również inna metoda wyłudzenia pieniędzy od seniorów — przestępcy pobierają kwoty w ramach depozytu informując o przeznaczeniu środków pieniężnych jako formę zwabienia przestępcy. Należy pamiętać, że Policja nigdy w ramach prowadzonych przedsięwzięć profilaktycznych ani procesowych nie pobiera gotówki.
Apelujemy do seniorów, by nigdy nie przekazywali pieniędzy obcym. Jeśli odbierają telefon z prośbą o finansowe wsparcie, należy zweryfikować informację i zadzwonić do rodziny, nawet jeśli dzwoniący prosi o dyskrecję. Przestrzegając tych kilka prostych rad i wskazówek, możemy często sami zapobiec i obronić się przed zakusami złodziei.
Jeżeli jednak pomimo tego staniemy się ofiarą przestępstwa i zostaniemy poszkodowani należy niezwłocznie zawiadomić Policję dzwoniąc na numer alarmowy Policji 997.
Dziękuję za zrozumienie i przekazanie apelu swoim parafianom podczas niedzielnych Eucharystii i innych spotkań z wiernymi.