W Uroczystość Bożego Ciała wspólnie z licznie zgromadzonymi wiernymi przeszliśmy z Chrystusem Eucharystycznym w uroczystej procesji.