W rocznicę objawień w Lourdes Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Chorego; przypada on 11 lutego we wtorek. Na Mszę św. o godz. 10.00 zapraszamy wszystkich chorych, osoby starsze i niepełnosprawne. Prosimy rodziny tych osób (także sąsiadów) o pomoc w przybyciu chorych do kościoła. Tym, którzy będą pragnąć, zostanie udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych.