Przez cały tydzień w naszej świątyni od godz. 18.00 do 19:00
jest możliwość osobistej adoracji Jezusa
w  Najświętszym Sakramencie.
W czasie adoracji kapłan posługuje w konfesjonale
Sakramentem Pokuty i Pojednania. 

Ponad to codziennie na początku każdej Mszy św. dyżuruje kapłan w konfesjonale, czyli
w dni powszednie o godz.: 7:00, 8:00, 17:00 i 19:00
w niedziele o godz.: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 19:00

Zachęcamy wszystkich do pojednania się z Bogiem!