Zespół i wspólnota Mocni w Duchu

Zapraszamy do poznania zaprzyjaźnionych nam współbraci w wierze i posługiwaniu:
Zespół Mocni w Duchu jest zawodową drużyną ewangelizacyjną. Prowadzimy rekolekcje, koncerty, duże wydarzenia halowe i plenerowe, warsztaty muzyczne i taneczne, rekolekcje ignacjańskie oraz nagrywamy płyty i głosimy konferencje. Naszym terytorium działań jest głównie Polska, choć każdego roku ewangelizujemy także w Unii Europejskiej i Ameryce. Liczymy około 40 osób. Każdy z nas należy do czterystuosobowej wspólnoty Mocni w Duchu. We wspólnocie, która spotyka się przy kościele Jezuitów w Łodzi, formujemy się i wzrastamy.
Wspólnota Mocnych w Duchu powstała jesienią 1987 r., założona przez jezuitę, o. Józefa Kozłowskiego. Nazwa "Mocni w Duchu" została przyjęta w wyniku rozeznania przeprowadzonego kilka miesięcy później, po IV Akademickim Przeglądzie Piosenki Religijnej, w którym wzięli udział członkowie grupy. Wykonywanym przez nich pieśniom towarzyszyły szczególna moc jednoczenia, radości i miłości. Śpiew stał się okazją uwielbienia Boga i środkiem przepowiadania Dobrej Nowiny o zbawieniu wszystkim zgromadzonym.
Naszą duchowością jest połączenie duchowości ignacjańskiej z duchowością charyzmatyczną.
TRANSMISJA SPOTKANIA - każdy poniedziałek 19:00 (w ostatni poniedziałek miesiąca - Msza z modlitwą o uzdrowienie)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNCZDi-RY4iGW67ME6Ml8KEjjEq0EBMd_