W świątecznym czasie, kiedy kolęda rozbrzmiewa wciąż w naszych sercach, w naszym klasztorze odbywały się radosne spotkania. 8.01 gościliśmy Rodziców kapłanów pochodzących z naszej parafii a 15.01 nauczycieli pracujących w szkołach na terenie parafii. W atmosferze wzajemnej życzliwości i przy wspólnym śpiewie kolęd radowaliśmy się z narodzenia Zbawiciela.