Kancelaria parafialna

Nie możesz przyjść do kancelarii w wyznaczonych godzinach, chcesz się czegoś dowiedzieć przed przyjściem do kancelarii, masz pytania dotyczące sakramentów:
ZADZWOŃ lub NAPISZ SMS
telefon do kancelarii:

512 458 873

numer stacjonarny: 75 642 88 10
mail:
ul. Cieplicka 9
58 – 560 Jelenia Góra
Nr konta: 85 1090 2633 0000 0006 5601 1554 

Kancelaria parafialna znajduje się w budynku na przeciwko wejścia do kościoła. Zapraszamy!
Poniedziałek: 10:00 - 12:00; 16:00 - 18:00
Wtorek: 10:00 - 12:00
Środa: 10:00 - 12:00; 16:00 - 18:00
Czwartek: 10:00 - 12:00; 16:00 - 18:00
Piątek: 10:00 - 12:00
Sobota: 10:00 - 12:00

Chrzest święty

W II i IV niedzielę miesiąca. W kancelarii należy przedstawić: akt urodzenia dziecka; zaświadczenie o chrzestnych. Chrzestni muszą być wolni od przeszkód prawa kościelnego i po bierzmowaniu.

Małżeństwo

Pełnoletni, ukończone 18 lat. Zgłosić się trzy miesiące przed ślubem. Należy przedstawić: metryki chrztu wybrane do ślubu; zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania; ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii; zaświadczenie o odbyciu nauk przedślubnych; dowody osobiste.

Pogrzeb chrześcijański

W kancelarii zgłaszamy pogrzeb: ustalamy dzień i godzinę pogrzebu, miejsce grobu, przedstawiamy akt zgonu, zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych.

Sakramenty Święte i pogrzeb katolicki - szczegółowe informacje

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego.
Chrzest Święty

Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego.

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Eucharystia

Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga.

Pokuta

Jest drogą nawrócenia, skruchy, wyznania grzechów i zadośćuczynienia.

Namaszczenie chorych

Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha Świętego.

Kapłaństwo

... posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom

Małżeństwo

Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską.

Pogrzeb katolicki

W dniu pogrzebu gromadzą się krewni i przyjaciele zmarłego na Eucharystii