Serdecznie zapraszamy do Pijarskiej Szkoły Wychowania, czyli cyklu warsztatów szkoleniowych poświęconych komunikacji z dzieckiem,  wspomagającej myślenie moralne dzieci,  rozwój kompetencji społecznych, umiejętność pokonywania trudności dydaktycznych i wychowawczych.

Zajęcia te adresowane są do wszystkich chętnych rodziców, którzy chcą wspierać swoje dzieci w sytuacjach  szkolnych i pozaszkolnych, zyskując realny wpływ za ich zachowanie i motywację do nauki. Warsztaty poprowadzi P. Dorota Rzepczyńska- pedagog specjalny, edukator, terapeuta CBT, trener kontroli złości i umiejętności społecznych na co dzień pracujący z dziećmi i ich rodzicami w szkole. Zapraszamy na pierwsze spotkanie 30.09. 2018 roku o godz. 18.30 w sali parafialnej na terenie Parafii św. Jana Chrzciciela u Ojców Pijarów w Cieplicach, na którym ustalimy harmonogram całorocznych spotkań.

Tematyka zajęć warsztatowych:

  • Czy sposób, w jaki stawiamy pytania, wpływa na wykonywanie zadań przez dzieci? Czy pytania zamknięte  mogą wywołać  u dzieci  długotrwały opór i złość, a nawet motywować do kłamstwa?  Spróbuj mówić językiem JA, a nie językiem TY.

Budowanie relacji otwartej z dzieckiem. Zadawanie pytań otwartych neutralnych i poszukujących rozwiązania, odzwierciedlanie trudnych uczuć dziecka, stosowanie parafrazy i komunikatu JA. Stosowanie techniki A. Pikasa jako strategii rozmowy z dzieckiem w sytuacji, kiedy zachowa się niewłaściwie.

  • Czy na pewno dziecko będzie grzeczne, jeśli dokładnie mu wyjaśnisz, co ma robić? Poznaj swój styl wychowawczy i sprawdź, jakiego dorosłego wychowasz.

Style wychowawcze  rodziców i ich konsekwencje w kształtowaniu relacji z dzieckiem. Komunikacja autorytarna i linearna. Autodiagnoza stylu komunikacji rodzica. Formułowanie komunikatów budujących relację otwartą z dzieckiem. Interweniowanie w sytuacji konfliktu między rodzeństwem.

Czy można wychowywać bez kar i nagród, mając wpływ na swoje dziecko? Poznaj sposoby na wychowanie, które nie narażą Cię na irytację, złość i krzyk.
Logiczne pozytywne i negatywne konsekwencje, które skutecznie zmieniają zachowanie.  Konsekwencje naturalne i sytuacje, w których można je stosować. Destrukcyjne strategie  dorosłych tzw. łamania dziecka. Technika „Masz wybór” jako skuteczna metoda radzenia sobie z oporem i niechęcią dziecka do zmiany zachowania.

  • Czy metoda kija i marchewki jest skuteczna w motywowaniu dziecka do nauki? Czy na pewno, kiedy dziecko dostanie zakaz gry na komputerze, zacznie się uczyć? Poznaj sposoby, które nie mają nic wspólnego ze zmuszaniem dziecka do odrabiania lekcji.

Skuteczne sposoby motywowania dziecka do odrabiania zadań domowych. Radzenie sobie ze złymi ocenami – stosowanie przez rodziców komunikatów amortyzujących niepowodzenia szkolne. Pochwała a zachęta?  Skuteczne motywowanie do rozwijania zdolności i zainteresowań.

  • Czy znasz  sześć podstawowych strategii motywacyjnych? Prosić czy kazać, a może dać wybór połączony z logicznymi konsekwencjami?!

Omówienie podstawowych strategii motywacyjnych: prośby, korzyści i strat, ograniczonego wyboru, logicznych konsekwencji, dowartościowania i wartości. Ściąga do stosowania strategii w sytuacji niechęci  i ociągania się dziecka do nauki.

  • Czy na pewno  dzieci dzielą się na umysły ścisłe i humanistów?  Czy dziecko słuchowe może uczyć się przy muzyce, a dziecko wzrokowe przy pulsującym ekranie komputera? Czy kinestetyk nauczy się wiersza siedząc przy biurku? Jak odkryć różne inteligencje dziecka, korzystając z arkusza obserwacji  Gardnera.

Omówienie indywidualnych profili zdolności i predyspozycji poznawczych dzieci (test D. Markovej i A. Powell). Zasady funkcjonowania mózgu dziecka adekwatnie do wieku w sytuacji uczenia się i reagowania na polecenia dorosłego.

  • Czy jeśli  dziecko czegoś nie rozumie, to  znaczy, że jest mało zdolne?  Poznaj proste sposoby, które pomogą uczyć się samodzielnie Twojemu dziecku w domu i zmniejszą jego niechęć do nauki.

Aktywne metody uczenia się uwzględniające rodzaje inteligencji dziecka i jego predyspozycje poznawcze. Omówienie podstawowych sposobów uczenia się w kontekście zasad neurodydaktyki.

  • Czy kłócimy się z dzieckiem tak samo jak z dorosłym?  Dowiedz się, jak okazywana złość hamuje rozwój niektórych części mózgu dziecka
    i jak to wpływa na uczenie się?

Fizjologiczne, umysłowe i behawioralne techniki kontrolowania złości. Jak uczyć dzieci kontrolować trudne emocje? Jak rodzic może zapanować na sobą w trudnych sytuacjach? Budowanie indywidualnego planu kontrolowania złości  metodą H. M. Kellner.

  • Czy wiesz, że zachowanie wynikające ze złości może być albo zimne, albo gorące? Jak zareagować, aby przejąć kontrolę nad negatywnymi reakcjami dziecka? Jak zapobiegać wybuchom złości, które są reakcją na nieadekwatną karę?

Postępowanie z dziećmi mającymi szczególne trudności z kontrolowaniem swoich zachowań. Techniki reagowania wychowawczego w sytuacji oporu, ataku słownego i konfrontacji ze strony dziecka.  Metody interwencji w relacji dorosły – dziecko.

 

Zapraszają

 Dorota Rzepczyńska i o. Grzegorz Sekuła SP