nr referencyjny zamówienia: ZK.02.2019   nr projektu: RPDS.03.03.03-02-0012/16-03

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

REMONT ELEWACJI WRAZ Z OCIEPLENIEM I KOLORYSTYKĄ BUDYNKU PARAFIALNEGO NA TERENIE ZABYTKOWEGO ZESPOŁU POCYSTERSKIEGO BUDYNKÓW SAKRALNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA PRZY ULICY CIEPLICKIEJ 9 W JELENIEJ GÓRZE

 

 

Załączniki do pobrania: