POPIELEC – rozpoczęcie Wielkiego Postu – w środę 26 lutego.

Uczestnicząc we Mszach Św. (7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 19.00)

i przyjmując popiół na swoje głowy na zakończenie Mszy św., zechciejmy z wiarą rozpocząć przygotowanie duchowe do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Pomyślmy: jakie postanowienia, jakie wyrzeczenia, jakie uczynki będą nas prowadzić poprzez dni Wielkiego Postu.

Pomocą może być „Zdrapka Wielkopostna”, którą będzie można nabyć w tym dniu. 

W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły (co do jakości – wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych  – osoby, które ukończyły 14 rok życia i co do ilości – jeden posiłek do syta i dwa posiłki skromne – osoby między 18 a 60 rokiem życia).

W Wielkim Poście obowiązuje również zakaz organizowania zabaw i uczestniczenia w nich.