Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

Katolicki portal Deon.pl udostępnia w wersji elektornicznej pełny tekst tłumaczenia Pisma Świętego tzw. Biblii Tysiąclecia wydawnictwa Pallotinum. Jest to polski przekład Biblii z języków oryginalnych zainicjowany przez opactwo benedyktynów tynieckich z Krakowa, wydany przez Pallottinum po raz pierwszy w roku 1965. Biblia Tysiąclecia przyjęta została jako przekład liturgiczny w Kościele katolickim w Polsce.