Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

Poniżej znajduje się pełny tekst tłumaczenia Pisma Świętego tzw. Biblia Tysiąclecia wydawnictwa Pallotinum. Jest to polski przekład Biblii z języków oryginalnych zainicjowany przez opactwo benedyktynów tynieckich z Krakowa, wydany przez Pallottinum po raz pierwszy w roku 1965. Biblia Tysiąclecia przyjęta została jako przekład liturgiczny w Kościele katolickim w Polsce.
Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.