Modlitwa Pijarskiego Synodu Młodych “Z Tobą +”

Boże, nasz Ojcze,
prosimy Cię, wskaż Kościołowi nowe drogi głoszenia wiary ludziom młodym.

Prosimy Cię za tymi, spośród nich, którzy cierpią
z powodu braku miłości, uzależnień, nędzy,
przestępstw, wykorzystywania, wojen,
a nade wszystko z powodu trwania w grzechu i niewiary.

Wszystkim młodym ludziom ukaż drogę prawdy,
niech zaufają Ci bezgranicznie i tylko u Ciebie szukają dobra,
które zaspokoi ich pragnienia.
Ty znasz i przenikasz każdego z nas, prosimy Cię,
pomóż młodym ludziom odczytać Twoją wolę,
dodaj im sił do przezwyciężenia pokus
i do przeciwstawienia się tym,
którzy chcą ich pozbawić wolności Twoich dzieci.

Obdarz Twoją łaską wszystkich, którzy tworzą Szkoły Pobożne,
aby z nowym zapałem towarzyszyli młodym ludziom 
w wypełnianiu Twojej woli, którą nam objawia Jezus Chrystus, nasz Pan.