Szanowni Państwo! Parking przy kościele jest przeznaczony dla osób, które korzystają z posługi duszpasterskiej w kościele i interesantów kancelarii parafialnej. Coraz częściej zdarza się jednak, że korzystają z niego osoby, które nie są związane  z życiem parafii. Samochody pozostawione na parkingu na cały dzień utrudniają możliwość korzystania z parkingu tym, dla których jest on przeznaczony oraz blokują drogę pożarową. To skłoniło nas do zamontowania w najbliższym czasie znaków drogowych o zakazie postoju oraz możliwości odholowania bezprawnie pozostawionych samochodów na koszt ich właścicieli. Jednocześnie podkreślamy, że plac ten, jak zawsze, służy do parkowania samochodów interesantów kancelarii parafialnej oraz korzystających z duszpasterskiej posługi w naszym kościele w czasie nabożeństw, Mszy Świętych, spotkań grup modlitewnych. Prosimy o uszanowanie decyzji i dziękujemy za dostosowanie się do zasad korzystania z parkingu.