Przeżywając w środę  – 24 czerwca –  odpust parafialny, dziękujmy Panu Bogu za dar naszego Świętego Patrona i módlmy się, by On wstawiał się za nami do Boga i wypraszał nam potrzebne łaski.

Msze św. o godz. 7.00, 8.00, 10.00 i suma odpustowa o godz. 19.00.

Po sumie odbędzie się procesja eucharystyczna wokół kościoła. Tacę z odpustu przeznaczymy na prace konserwatorskie głównego ołtarza. Rozpoczął się IV etap konserwacji Głównego Ołtarza, figury zostały już zawiezione do renowacji. Prace przy ołtarzu ruszą początkiem lipca. Już teraz dziękujemy za każde wsparcie modlitewne i materialne na rzecz naszej świątyni. W czasie odpustu będzie można nabyć cegiełki, które będą również wsparciem IV etapu konserwacji ołtarza.

Prosimy o liczny i pobożny udział w naszym święcie Parafian, Kuracjuszy, Gości, Służbę Liturgiczną, Panie i Panów do asysty procesyjnej. 

W dzień odpustu parafialnego o godz. 19.00 będziemy również przeżywać rocznicę I Komunii Św., módlmy się za dzieci i ich rodziny, aby św. Jan Chrzciciel wyprosił im łaskę wierności Jezusowi.

Uczestnictwo we Mszy św. w tym dniu i przyjęcie komunii św. w naszym kościoła skutkuje uzyskanie odpustu zupełnego.

Nie zmarnujmy Łaski Bożej!

Leonardo da Vinci, „Św. Jan Chrzciciel”, olej na desce, 1513–1516, Luwr, Paryż