Dnia 24 czerwca w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela nasza wspólnota świętowała odpust parafialny.

Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił o. Sławomir Dziadkiewicz SP, dyrektor Zespołu Szkół Pijarskich w Katowicach oraz asystent prowincjalny ds. szkolnictwa i laikatu pijarskiego. W trakcie tej uroczystości nasi parafianie Państwo Alicja i Henryk Jezierscy otrzymali zaszczytny dyplom konfraterni, jako dowód uznania za ich pracę, zaangażowanie i współdzielenie z naszą wspólnotą zakonną charyzmatu kalasantyńśkiego. Posłannictwo pijarskie wypełniane jest współcześnie przez liczne grono zakonników, ale jeszcze liczniejsze grono świeckich współpracowników pijarskich. Ich oddanie misji Kalasancjusza jest w wielu przypadkach nadzwyczajne i godne najwyższego podziwu. Pobudza to Zakon do wyrażania skromnych gestów uznania, szacunku i pamięci przez przyznawanie różnych przywilejów i nagród.

Najwyższym sposobem uznania wobec świeckich współpracowników jest przyznawany przez Ojca Generała Dyplom Konfraterni (Współbraterstwa). Przyznanie Dyplomu oznacza duchowe przyłączenie świeckiej osoby do grona braci-pijarów. Jak mówi punkt 225 Reguł Zakonu Szkół Pobożnych “Osoby, które otrzymały taki dyplom, uczestniczą w dobrodziejstwach duchowych naszego Zakonu”. Aktualnie w Polsce dyplom konfraterni posiada 17 osób, cieszymy się, że nasi Parafianie dołączają dziś do tego zaszczytnego grona świeckich-pijarów.

« 1 z 8 »