26 sierpnia br w Kaplicy pw. św. Józefa Kalasancjusza przy ul. Goduszyńskiej odbyły się Uroczystości odpustowe.

W Eucharystii, której przewodniczył o. Mateusz Kaźmierski SP, najmłodszy z pijarów cieplickiej parafii św. Jana Chrzciciela wzięli udział licznie zgromadzeni wierni oraz kapłani na czele z proboszczem o. Stefanem Wojdą SP. W homilii o. Mateusz przypomniał rolę, jaką odegrał w historii kościoła św. Józef Kalasancjusz, jako założyciel pierwszej bezpłatnej szkoły dostępnej dla wszystkich. Wskazał on również Jego osobę, jako wzór do naśladowania dla współcześnie żyjących ludzi. Po Eucharystii odbyła się uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem.