Od poniedziałku Centrum Kultury Calasanz będzie prowadzić zajęcia opiekuńczo-edukacyjne
na naszej świetlicy środowiskowej
w godzinach od 15.00 -18.00.
Zapraszamy dzieci zapisane (uczniowie klas 2-8 szkoły podstawowej).
Wszystkie zajęcia odbywać się będą z zachowaniem wszelkich obowiązujących normy sanitarnych.