nr referencyjny zamówienia: NPU.01.2019
nr projektu: RPDS.06.03.03.02-0019/17-01
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 9
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PROWADZENIE
NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE BRANŻY BUDOWLANEJ, ELEKTRYCZNEJ I SANITARNEJ
dla zadania pn: OAZA NA SZLAKU CYSTERSKIM –CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W CIEPLICACH-
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego
przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze (d. Cieplice Śl. Zdrój) – ETAP I.

Załączniki do pobrania: