Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko przystąpiło do I Komunii Świętej w naszej parafii zgodnie z wytycznymi diecezji legnickiej winni złożyć do 30 września odpowiednią deklaracje, którą można otrzymać w szkole od Siostry, która uczy w klasach 1-3. Przypominamy, że przygotowanie do przyjęcia I Komunii rozpoczyna się już w pierwszej klasie podstawowej i trwa przez trzy lata. 

Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii dla dzieci klas 3 odbędzie się w niedzielę 30 maja 2021 r. o godz. 11.30.