20 maja br. w Bolszewie miały miejsce święcenia prezbiteratu pijarskich diakonów. Ks. bp Jan Styrna, Biskup Senior Diecezji Elbląskiej udzielił święceń kapłańskich diakonom: Łukaszowi Wiluszowi, Mateuszowi Kaźmierskiemu, Rafałowi Stence i Dariuszowi Jabłońskiemu.


Uroczystość Święceń miała miejsce 20 maja 2017 r. o godz. 12.00 w Bolszewie koło Wejherowa, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP przy ul. Konarskiego. Były  to pierwsze w historii kaszubskiej wsi święcenia kapłańskie. Święcenia kapłańskie odbywają się zwykle w katedrach, albo znaczących kościołach czy sanktuariach prowadzonych przez zakony. O wyborze miejsca święceń zdecydował fakt, że jeden z diakonów – Rafał Stenka – pochodzi właśnie z Bolszewa.Święceń pijarskim diakonom udzieli bp Jan Styrna. Biskup senior diecezji elbląskiej jest związany z zakonem pijarów. Trzy lata temu, z rąk o. Pedro Aguado, generała zakonu, otrzymał dyplom Konfraterni i w ten sposób duchowo został związany z pijarami.