Zapraszamy na Mszę św. w nadzwyczajnym rycie rzymskim
tzw. Mszę św. Trydencką (w języku łacińskim)
odprawianą
 regularnie
w trzecią sobotę miesiąca o godz. 15:00
w kaplicy św. Anny przy ul. Zjednoczenia Narodowego.
(Ze względu na ograniczenia epidemiczne Msza św. odbędzie się w kościele parafialnym)  

kaplica św. Anny widok od ul. Sprzymierzonych.