Zapraszamy na Mszę św. w nadzwyczajnym rycie rzymskim
tzw. Mszę św. Trydencką (w języku łacińskim)
odprawianą
będzie w trakcie wakacji:

do odwołania ZAWIESZAMY regularne Msze św. w III soboty miesiąca w Jeleniej Górze.

W wakacje (lipiec-sierpień) Msze św. odbędą się TYLKO w:
– sobotę 3 lipca o godz. 15:00,
– czwartek 5 sierpnia o godz. 19:00.

w kaplicy św. Anny przy ul. Zjednoczenia Narodowego (kliknij i znajdź lokalizację).

kaplica św. Anny widok od ul. Sprzymierzonych.