W naszej parafii, przez ostatnich kilka miesięcy miało miejsce przygotowanie dzieci w wieku szkolnym do przyjęcia sakramentu chrztu św. Przygotowaniem dzieci (i rodziców) zajmował się o. Grzegorz z polecenia bp Zbigniewa Kiernikowskiego – Ordynariusza Diecezji Legnickiej. Był to czas wzmożonej ewangelizacji, który kończył się zaliczeniem 13 kandydatów (z naszego dekanatu Jelenia Góra – Zachód) do grona katechumenów.

Obrzędu przyjęcia do katechumenatu dokonał ks. bp Zbigniew Kiernikowski. Każdy z   Katechumenów  otrzymał znak krzyża i Ewangelię, dwa drogowskazy chrześcijańskie, do rozumienia i działania w rzeczywistości dnia powszedniego. Ksiądz biskup zachęcił katechumenów do kształtowania swojego życie według zasad Chrystusowej Ewangelii.

Następnie w okresie wielkopostnym, duchowe i katechizacyjne przygotowanie katechumenów dopełniło się poprzez skrutynia i obrzędy przekazania Symbolu wiary oraz modlitwy Ojcze nasz. Na tę wyjątkową chwilę przybył również Ksiądz bp. Zbigniew.

Uwieńczeniem drogi katechumenalnej dzieci w wieku szkolnym było przyjęcie sakramentu chrztu, podczas liturgii Wigilii Paschalnej. W naszej parafii ten wyjątkowy dzień miał miejsce 15 kwietnia 2017 roku, gdzie 6 dzieci zostało ochrzczonych. Chwała Bogu za ten wyjątkowy czas.

Spotkanie Boga w sakramentach to spotkanie z żywym Chrystusem, który powiedział: “Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Świadomość Jego obecności to kamień węgielny naszej wiary i naszego chrześcijańskiego świadectwa. Łaska chrztu, łaska dziecięctwa Bożego, raz nam dana, jest w nas na zawsze. Ale ona nie działa automatycznie – musimy z nią współpracować, aby przynosiła owoce.

Zapraszamy do foto relacji…

« 1 z 6 »