Katechizm Kościoła Katolickiego (w skrócie KKK)

Jest to oficjalna wykładnia doktryny wiary i zasad moralności Kościoła katolickiego, obowiązująca wersja opublikowana została po raz pierwszy w 1992 roku[2].

Katechizm ten zawiera popularnie napisaną wykładnię najważniejszych zasad wiary, moralności i kultu, do których przestrzegania zobowiązani są wierni Kościoła katolickiego.

Oryginalny tekst katechizmu jest napisany po łacinie. Jest on sporządzany przez specjalną katechetyczną komisję przy papieskiej Kongregacji Nauki Wiary i ostatecznie zatwierdzany przez papieża.

Pełny tekst KKK zawiera strona: katechizm.opoka.org.pl

Poniżej udostępniamy 3 – minutowe filmy kreskowe zawierające treści KKK, które można również oglądać z najmłodszymi dziećmi, aby w ten sposób zapoznawać się z prawdami naszej wiary.