Katechizm przypomina stwierdzenie Soboru Watykańskiego II: „Biskup… niech się nie wzbrania wysłuchiwać swoich poddanych, których jak dzieci własne bierze w opiekę… Wierni zaś winni pozostawać w łączności z biskupem, jak Kościół z Chrystusem, a Jezus Chrystus z Ojcem” (p. 896).

Warto przytoczyć słowa św. Ignacego Antiocheńskiego: „Wszyscy idźcie za biskupem jak Jezus Chrystus za Ojcem… Niech nikt w sprawach dotyczących Kościoła nie robi niczego bez biskupa… Jeżeli modlitwa wspólna dwóch wierzących ma tak wielką moc, o ileż bardziej modlitwa biskupa i całego Kościoła”.

Powrót do strony: Sakramenty Święte. ⇒

Pages ( 15 of 15 ): « 1 ... 14 15