Mszą Świętą w kościele Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie rozpoczęły się uroczystości związane z rocznicą 400 lat istnienia Zakonu Pijarów oraz 250. rocznicą kanonizacji założyciela zgromadzenia, św. Józefa Kalasancjusza. Jubileusz przebiega pod hasłem: „Głosić, przemieniać, wychowywać”.

Mszy Świętej przewodniczył kard. Zenon Grocholewski, który w czasie homilii przedstawił sylwetkę świętego założyciela Zakonu Pijarów oraz cechy charakteryzujące jego działalność. Podkreślił on rolę wychowania integralnego w działalności zgromadzenia. – Święty Józef Kalasancjusz pragnął zaspokoić wszystkie potrzeby młodych ludzi, nie tylko te materialne i zawodowe, ale także duchowne i religijne. – mówił do zebranych.

W ramach jubileuszu zorganizowano także spotkanie dla przedstawicieli mediów, w czasie którego podsumowano działalność zakonu w Polsce oraz przedstawiono sytuację szkolnictwa katolickiego na świecie. Kard. Zenon Grocholewski podkreślił, że szkoły katolickie są cenione na wszystkich kontynentach. – Kiedy pracowałem jako Prefekt Kongregacji (ds. Edukacji Katolickiej – przyp. red.), nigdy nie słyszałem słów krytyki na temat naszych szkół – mówił kardynał.

Podał także przykład kilku państw, w których chrześcijaństwo nie jest religią dominującą, a mimo to, szkoły prowadzone przez instytucje kościelne cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym i najlepszą renomą spośród wszystkich placówek oświatowych. – Dobrym przykładem jest Tajlandia, gdzie mamy około 30 tysięcy katolików, a w naszych szkołach uczy się ponad 465 tysięcy uczniów. Mamy najlepsze szkoły i szpitale. Oprócz wysokiego poziomu opieki możemy także dać piękne świadectwo życia zgodnie z naszymi wartościami – mówił kard. Grocholewski.

Purpurat poruszył także sprawę obecności szkół w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz głoszenia Ewangelii. – Zastanawialiśmy się, czy prowadzić tam nasze placówki, ale doszliśmy do wniosku, że warto. Władze tych państw chcą naszych szkół, ale nie chcą słyszeć o Chrystusie. Stwierdziliśmy, że nie wojna, ale współpraca i pokój będą okazją do dawania świadectwa – mówił do zebranych. Jak podał kard. Grocholewski, w chwili obecnej w chrześcijańskich placówkach oświatowych na całym świecie kształci się ponad 50 milionów uczniów.

Głos zabrał także o. Sławomir Dziadkiewicz, który jest koordynatorem pracy szkół pijarskich w Polsce. Podkreślał on, że tym, co wyróżnia ofertę edukacyjną Pijarów, jest przede wszystkim rozszerzona siatka godzin dydaktycznych oraz wysoki poziom nauczania, który potwierdzają wyniki zewnętrzne: sprawdziany szóstoklasisty, egzaminy gimnazjalne i matury. – Szkoły przeżywają różne kłopoty. A my co roku martwimy się tym, że nie możemy przyjąć do siebie wszystkich chętnych kandydatów. Dajemy naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i tworzymy niezwykły klimat. Ponadto, ważny dla nas jest aspekt duchowy, choć oczywiście niechrześcijanie też mogą się u nas uczyć – mówił do zebranych.

Ojciec Dziadkiewicz wskazał także na inne czynniki, które są charakterystyczne dla działalności Zakonu Pijarów: współpraca z rodzicami i wzmacnianie w nich poczucia odpowiedzialności za wychowanie dzieci oraz edukację integralną, formującą całego człowieka, a nie tylko jego intelekt. Jak mówił, jest to najważniejszy element w codziennej pracy z uczniami.

W Polsce Zakon Pijarów prowadzi szkoły w siedmiu miastach: w Bolesławcu, Elblągu, Katowicach, Krakowie, Łowiczu, Poznaniu i Warszawie. Kształci się w nich łącznie ponad 3,5 tys. uczniów.

 

MODLITWA NA JUBILEUSZOWY ROK KALASANTYŃSKI

Boże, Ojcze miłosierdzia, który chciałeś, aby św. Józef Kalasancjusz stał się ojcem i wychowawcą wielu dzieci i młodzieży i obdarowałeś nas jego charyzmatem, będącym zaproszeniem do przeżywania w pełni naszego pójścia za Jezusem, Twoim Synem a naszym Panem, spojrzyj z miłością na tę małą trzódkę Szkół Pobożnych i daj nam moc Ducha Świętego do życia zawsze w wierności naszemu powołaniu i posłuszeństwie Twojej woli.

Błogosław, Ojcze, wszystkie dzieci i młodzież, którym poświęcamy swoje życie oraz te, które nie mają ojca czy nauczyciela, który by im towarzyszył na życiowej drodze. Umacniaj i uświęcaj wszystkich pijarów, w każdym wieku i sytuacji, w jakiej się znajdują, byśmy w pełni przeżywali nasze apostolskie posługiwanie i nasze życie konsekrowane.

Udziel wszystkim wychowawcom daru umiłowania swego powołania realizowanego poprzez oddanie się swym uczniom. Błogosław Bractwa Pijarskie, nowy owoc serca Kalasancjusza, by zawsze były przestrzenią komunii i misji.

Ty, który sprawiłeś, że charyzmat Kalasancjusza okazał się tak życiodajny, błogosław i ochraniaj wszystkie bratnie i siostrzane zgromadzenia z Rodziny Kalasantyńskiej, będące – każde na swój sposób – wyrazem Twej miłości wobec maluczkich.

Udziel nam daru pijarskich powołań, aby marzenia Kalasancjusza wciąż mogły być zaczynem Królestwa wszędzie tam, gdzie nas posyłasz.

Zachowaj i wzmacniaj w nas apostolską gorliwość oraz pragnienie służby. Obyśmy nigdy nie ulegli pokusie życia, w którym słabnie lub zanika umiłowanie Twego Syna a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz pragnienie oddania się powierzonej nam misji. Obyśmy zawsze byli otwarci na Twe wołanie, wciąż nowe i zawsze misyjne.

Prosimy o to przez wstawiennictwo Maryi, naszej Matki, pod której opieką pragniemy żyć, oraz św. Ojca naszego, Józefa Kalasancjusza. Amen.