Rok 2022
1. Prace konserwatorskie przy dwóch ołtarzach bocznych prezbiterium
pw. św. Franciszka Ksawerego i pw. św. Judy Tadeusza
całkowita  wartość zadania – 274 660 zł
dofinansowanie:
Miasto Jelenia Góra – 40 000 zł
Fundusz Kościelny – 60 000 zł
środki Parafii – 174 660 zł
 Efektem przeprowadzonych prac jest: zatrzymanie procesów niszczących spowodowanych głównie przez czynne żerowanie drewnojadów; wzmocnienie osłabionej struktury ołtarza, uzupełnienie warstwy malarskiej. złoceń i srebrzeń; przywrócenie utraconych walorów estetycznych poprzez uzyskanie pierwotnej wartości wizualnej odbioru; zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji malarskiej i rzeźbiarskie dla dalszych pokoleń.
Prace konserwatorskie prowadzone na łącznej powierzchni zabytku  –  68,24 m2.
2.  Kontynuacja prac konserwatorskich
przy ścianach i sklepieniach dwóch naw bocznych ( jedno przęsło)
obejmujących dekorację stiukową i balustrady empor
całkowita  wartość zadania – 178 649 zł
dofinansowanie:
Miasto Jelenia Góra – 80 000 zł
Województwo Dolnośląskie – 30 000 zł
środki Parafii – 68 649 zł
Efektem przeprowadzonych prac jest zatrzymanie procesów niszczących; wzmocnienie osłabionej struktury wraz z położeniem nowej warstwy malarskiej w pierwotnej kolorystyce; przywrócenie pierwotnego wyglądu dekoracji architektonicznej ( sztukateria, medaliony, girlandy) oraz balustrad empor po wykonanych dodatkowo odkrywkach; zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku o dużych wartościach artystycznych i historycznych, stanowiącego  jedno z ogniw Szlaku Cysterskiego i jedną z najważniejszych osi turystycznego regionu.
Prace konserwatorskie prowadzone na łącznej powierzchni zabytku  –  453,3 m2.