2024 rok
DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW
1. Prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniu empory muzycznej
   – całkowita wartość zadania   –  400 000,00 zł
   – dofinansowanie:
   *   Polski Ład                            –  392 000,00 zł
   *   Miasto Jelenia Góra            –      8 000,00 zł
2023 rok
1. Kontynuacja prac konserwatorskich przy ścianach i sklepieniu kolejnych  przęseł obejmujących wystrój wnętrza w postaci dekoracji stiukowej
– całkowita wartość zadania 591 900,64 zł
– dofinansowanie:
   * Miasto Jelenia Góra                 – 150 000zł
   * MKiDzN                                     – 168 000zł
   * Województwo Dolnośląskie     –  40 000zł
   * Fundusz Kościelny                    –  70 000zł
   * Fundacja KGHM Polska Miedź – 130 000zł
   * Społeczność parafialna            –  33 900,64
Prace konserwatorskie przeprowadzono na łącznej powierzchni   1 359,84 m2
2. Prace konserwatorskie w przedsionkach wejścia do kościoła, ścianie zachodniej pod emporą muzyczną, wewnętrznych portalach kamiennych, stolarce drzwiowej
– całkowita wartość zadania 156 722,55 zł
– dofinansowanie:
   *   Fundacja ORLEN                – 130 000,00zł
   *   Społeczność parafialna      –   26 722,55zł