Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrant (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) – osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą. Nazwa obejmuje zarówno konkretną funkcję wykonywaną podczas liturgii (np. ministrant ołtarza, ministrant księgi, ministrant światła) jak i stałą posługę wykonywaną jedynie przez chłopców lub mężczyzn.

W naszej parafii służy kilkunastu chłopaków w wieku szkolnym i studencki.

Zbiórki odbywają się mniej więcej raz w miesiącu w sobotę o godz. 17:00 w kościele i sali w klasztorze.

Opiekunem grupy jest o. Łukasz, u którego można zgłaszać chęć służenia przy ołtarzu.

Jeśli chcesz zostać ministrantem lub lektorem przyjdź przed Mszą św. do zakrystii i zgłoś gotowość służby przy ołtarzu.

Na zbiórkach nauczysz się jak służyć i poznasz nowych kolegów. Strój ministranta i lektora czyli albę lub komżę z sutanką otrzymasz w zakrystii mamy ich odpowiednią ilość.

Dorosłych mężczyzn, którzy w młodości służyli i chcieliby na nowo podjąć służbę przy ołtarzu zapraszamy.

Vademecum Ministranta

Podręcznik zawiera: historię; opis stopni ministranta; zasady ministranta; opis naczyń, szat i kolorów liturgicznych; zasady dzwonienia; opis postaw i gestów.

Króluj Nam Chryste - miesięcznik ministranta