Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrant (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) – osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą. Nazwa obejmuje zarówno konkretną funkcję wykonywaną podczas liturgii (np. ministrant ołtarza, ministrant księgi, ministrant światła) jak i stałą posługę wykonywaną jedynie przez chłopców lub młodzież męską.

W naszej parafii służy kilkunastu chłopaków w wieku szkolnym i studencki. Zbiórki odbywają się raz w miesiącu. Opiekunem grupy jest o. Łukasz, u którego można zgłaszać chęć służenia przy ołtarzu.

Vademecum Ministranta

Podręcznik zawiera: historię; opis stopni ministranta; zasady ministranta; opis naczyń, szat i kolorów liturgicznych; zasady dzwonienia; opis postaw i gestów.

Króluj Nam Chryste - miesięcznik ministranta