Można zobaczyć spacer wirtualny po cmentarzu i krypcie pod kościołem: 

Plan Cmentarza (KLIKNIJ)

http://www.mogily.pl/start/g-jeleniagora

 

 

Informujemy, że została zakończona inwentaryzacja cmentarza parafialnego przy ul. Jagiellońskiej.

Dzięki pracom powstały mapy i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzu, stworzono system administracji oraz zbudowano stronę internetową cmentarza.

Inwentaryzacja wykazała wiele zaległości w opłatach za przedłużenie grobów.

Wg. Ustawy ważność grobu jest na 20 lat. Dlatego na poszczególnych pomnikach będą przyczepione informacje, które groby są prawdopodobnie do likwidacji. Na początku taka informacja pojawi się w sektorze/kwaterze IV. Systematycznie będą pojawiały się kolejne informacje dotyczące ważności grobu w następnych sektorach/kwaterach. Prosimy o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej
w celu wyjaśnienia.

Na stoliku na środku kościoła można zabrać deklarację dysponenta. Prosimy wszystkich dysponentów grobu o wypełnienie odpowiedniego formularza i dostarczenie do kancelarii parafialnej. Deklaracje można też pobrać ze strony internetowej cmentarza (http://mogily.pl/jeleniagora) lub w kancelarii.

Wszystkich troszczących się o groby swoich bliskich spoczywających na parafialnym cmentarzu prosimy o odpowiedzialne i solidarne potraktowanie tego zobowiązania.