Duszpasterze parafii

  • o. Stefan Wojda SP – proboszcz oraz rektor wspólnoty zakonnej
  • o. Jacek Raczek SP – duszpasterstwo ogólne
  • o. Kazimierz Zborowski SP – duszpasterz kuracjuszy, opiekun Żywego Różańca
  • o. Jerzy Góral SP – wikariusz, duszpasterstwo ogólne, redaktor gazetki parafialnej „Boża Winnica”
  • o. Łukasz Porąbka SP – wicerektor wspólnoty, katecheta LO im C.K. Norwida, dyrektor Centrum Kultury Calasanz, duszpasterz młodzieży
  • o. Grzegorz Sekuła SP – katecheta w SP nr 6, duszpasterz dzieci, opiekun grupy "Tchnienie Ojca" oraz scholi "Dzieci Kalasancjusza"
  • o. Mateusz Kaźmierski SP - katecheta w SP nr 6, opiekun LSO

Zakon Szkół Pobożnych - Pijarzy

"My, pijarzy, jesteśmy zakonem kleryckim założonym przed czterema wiekami przez św. Józefa Kalasancjusza. On jako pierwszy rozwinął powszechną oświatę, zakładając Zakon oddany wychowaniu oraz ewangelizacji dzieci i młodzieży – przede wszystkim najbardziej potrzebującym. Od tamtej pory pracujemy realizujemy to nadzwyczajne zadanie, tak ważne dla tworzenia społeczeństw bardziej braterskich, zgodnie z wartościami królestwa Bożego." o. Pedro Aguado Sch.P. - Przełożony Generalny Zakonu Szkół Pobożnych

Najważniejsze informacje o Pijarach