Duszpasterze parafii

  • o. Piotr Różański SP – Rektor Kolegium Zakonu Pijarów, czyli przełożony wspólnoty zakonnej, katecheta LO im C.K. Norwida, dyrektor Centrum Kultury Calasanz, duszpasterz młodzieży.
  • o. Kazimierz Zborowski SP – duszpasterz kuracjuszy, opiekun Żywego Różańca.
  • o. Jacek Raczek SP – duszpasterstwo ogólne.
  • o. Grzegorz Sekuła SP – Proboszcz Parafii, duszpasterz dzieci, opiekun grupy "Tchnienie Ojca" oraz scholi "Dzieci Kalasancjusza".
  • o. Łukasz Wilusz SP – katecheta w SP nr 6, opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza.
  • Pamiętajmy w modlitwie również o zmarłym w ostatnim roku śp. o. Jerzym Góralu SP, który przez ostatnie lata posługiwał w naszej parafii.

Zakon Szkół Pobożnych - Pijarzy

"My, pijarzy, jesteśmy zakonem kleryckim założonym przed czterema wiekami przez św. Józefa Kalasancjusza. On jako pierwszy rozwinął powszechną oświatę, zakładając Zakon oddany wychowaniu oraz ewangelizacji dzieci i młodzieży – przede wszystkim najbardziej potrzebującym. Od tamtej pory pracujemy realizujemy to nadzwyczajne zadanie, tak ważne dla tworzenia społeczeństw bardziej braterskich, zgodnie z wartościami królestwa Bożego." o. Pedro Aguado Sch.P. - Przełożony Generalny Zakonu Szkół Pobożnych

Najważniejsze informacje o Pijarach