Duszpasterze parafii

  • o. Piotr Różański SP – Rektor Kolegium Zakonu Pijarów, czyli przełożony wspólnoty zakonnej, wikariusz parafii, katecheta LO im C.K. Norwida, dyrektor Centrum Kultury Calasanz, duszpasterz młodzieży i studentów, duszpasterz powołaniowy, opiekun grupy charytatywnej, kustosz domu, czyli opieka nad gośćmi.
  • o. Kazimierz Zborowski SP – duszpasterz kuracjuszy i chorych, opiekun Żywego Różańca i Domowego Kościoła., kapelan Domu św. Brata Alberta i kaplicy w Goduszynie.
  • o. Jacek Raczek SP – duszpasterstwo ogólne, przygotowanie do sakramentu Chrztu św., duszpasterz chorych.
  • o. Edward Kryściak SP – duszpasterstwo ogólne.
  • o. Grzegorz Sekuła SP – Proboszcz Parafii, duszpasterz dzieci, przygotowanie do I Komunii św., opiekun grupy Odnowy w Duchu Świętym "Tchnienie Ojca" i Domowego Kościoła oraz scholi "Nutki Kalasancjusza".
  • o. Łukasz Wilusz SP – katecheta w SP nr 6 i duszpasterz dzieci, opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza, duszpasterz chorych, wychowawca w Centrum Kultury Calasanz.
  • Pamiętajmy w modlitwie również o zmarłym śp. o. Jerzym Góralu SP, który przez ostatnie lata posługiwał w naszej parafii.

Zakon Szkół Pobożnych - Pijarzy

"My, pijarzy, jesteśmy zakonem kleryckim założonym przed czterema wiekami przez św. Józefa Kalasancjusza. On jako pierwszy rozwinął powszechną oświatę, zakładając Zakon oddany wychowaniu oraz ewangelizacji dzieci i młodzieży – przede wszystkim najbardziej potrzebującym. Od tamtej pory pracujemy realizujemy to nadzwyczajne zadanie, tak ważne dla tworzenia społeczeństw bardziej braterskich, zgodnie z wartościami królestwa Bożego." o. Pedro Aguado Sch.P. - Przełożony Generalny Zakonu Szkół Pobożnych

Najważniejsze informacje o Pijarach