Corocznie pszczelarze z regionu jeleniogórskiego gromadzą się w naszej świątyni na tradycyjnych dożynkach, by podziękować Bogu za mijający sezon. Tak było również i tego roku w niedzielę 9.09.2018.

Licznie zgromadzeni pszczelarze wraz ze swoimi rodzinami i sztandarami przy udziale wielu honorowych gości m.in. Prezydenta Jeleniej Góry uczestniczyli w uroczystej dziękczynnej Eucharystii. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Czesław Misiewicz diecezjalny duszpasterz pszczelarzy. Witając zgromadzonych gości proboszcz naszej parafii o. Stefan Wojda, zwrócił uwagę na wdzięczność, jaką winien okazywać człowiek wobec darów Bożych i całego stworzenia, co uczyniono na wspólnej modlitwie. Po Mszy św. na Placu Piastowskim odbywał się piknik, który zgromadził wielu turystów, kuracjuszy i gości.