PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W JELENIEJ GÓRZE

 

realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn.:

REMONT ELEWACJI WRAZ Z OCIEPLENIEM I KOLORYSTYKĄ BUDYNKU PARAFIALNEGO NA TERENIE ZABYTKOWEGO ZESPOŁU POCYSTERSKIEGO BUDYNKÓW SAKRALNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA PRZY UL. CIEPLICKIEJ 9 W JELENIEJ GÓRZE” .

 

Bezpośrednim celem Projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie miasta Jelenia Góra poprzez termomodernizację budynku parafialnego. Kolejnym, długofalowym celem jest  poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego  poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. W wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych nastąpi  szacowane zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię cieplną o ok. 860,6 GJ/rok oraz  szacowany roczny  spadek emisji gazów cieplarnianych o 106,24 ton równoważnika CO2.  Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenie wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających wpłynie pozytywnie na poprawę  w szczególności stanu zdrowia mieszkańców  Miasta oraz kuracjuszy i turystów odwiedzających Uzdrowisko Cieplice Śl. Zdrój.

Dla  budynku parafialnego zakres Projektu obejmuje: ocieplenie połaci dachowej w części ogrzewanej, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym pomieszczeniem, ocieplenie lukarn, wymianę stolarki, ocieplenie ścian zewnętrznych i pionowych  ścian fundamentowych, montaż dwóch liczników zużycia energii cieplej i wentylacji, montaż zaworów termostatycznych oraz automatycznego czujnika pogodowego w węźle cieplnym.

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od  27 kwietnia 2016 r.  do  31 grudnia 2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:                                                                               908 241,08zł
WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO:  772 004,92zł