Do parafii rzymskokatolickiej w Jeleniej Górze – Cieplicach przy ul. Cieplickiej 9 przynależy także kaplica św. Anny, znajdująca się przy zbiegu ulic Sprzymierzonych i Zjednoczenia Narodowego. Czas jej lokalizacji określa się na rok 1850 (kaplica została częściowo przebudowana w roku 1882). W całości otoczona jest terenem Przedszkola Miejskiego nr 10. W przeszłości obydwa budynki stanowiły jedną całość i należały do zespołu dóbr Schaffgotschów.

W ostatnich latach stan kaplicy św. Anny (zwłaszcza dach) uległ pogorszeniu. Ze względów bezpieczeństwa, mając na uwadze dobro przebywających tam dzieci przedszkolnych, odpowiedzialni za parafię planowali również remont tego obiektu sakralnego. Pomimo ofiarności parafian i wparcia finansowego z zewnątrz nie można było jednak remontować jednocześnie wszystkich budynków parafialnych.

Obecnie sytuacja uległa zmianie. Z radością pragnę poinformować, że nasza parafia w najbliższym czasie rozpocznie prace remontowe kaplicy św. Anny.

Będzie to możliwe dzięki dotacji w wysokości 60 tys. (sześćdziesiąt tysięcy) złotych brutto, którą parafia otrzymała z Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie.

Jest to znaczna pomoc, za którą nasza wspólnota już teraz wyraża wdzięczność i serdeczne podziękowanie.

Jestem jednocześnie przekonany, że dalsza hojność i zrozumienie parafian i osób dobrej woli przyczyni się do szybkiego zakończenia pierwszego etapu prac remontowych, a mianowicie: pokrycia dachu, sygnaturki i obróbek blacharskich. To właśnie one wymagają bardzo pilnych robót remontowych. Załączone zdjęcia kaplicy ukazują jej aktualny stan techniczny.

Ufam, że dar otrzymany od Fundacji KGHM Polska Miedź i nasz wspólny wysiłek przyczynią się do upiększenia tego obszaru Cieplic, a sama zabytkowa kaplica św. Anny będzie ponownie służyć różnym ważnym spotkaniom.

o. Stefan Wojda SchP, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze – Cieplicach.