W dniach 22-29 lipca grupa młodzieży z naszej parafii wraz z o. Łukaszem brała udział na Węgrzech w międzynarodowym spotkaniu młodzieży pijarskiej PYM.

Wydarzenia miały miejsce w szkołach pijarskich w Nagykanizsa oraz w Budapeszcie. W spotkaniu brało udział ponad 300 młodych ludzi z Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii i Białorusi. W trakcie PYM-u młodzież brała udział w różnorodnych zajęciach: spotkania w grupach, zawody sportowe, zajęcia kulturalne, tańce integracyjne, wycieczki i zwiedzanie. Ważnym elementem spotkania był wymiar duchowy, codzienne uczestnictwo w Eucharystii oraz wspólna modlitwa. Jak zauważył w homilii o. Labancz Zsolt węgierski prowincjał pijarów, podczas Mszy na zakończenie PYM-u wszystko to mogło się dokonać dzięki osobie św. Józefa Kalasancjusza, którego dzieło jednoczy ludzi z całego świata od ponad 400 lat.

« 1 z 2 »