Chrzest

Poza blogiem, Sakramenty
Chrzest Święty. „Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213) Chrzest Św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne. Obowiązki rodziców dziecka: przygotowują się do chrztu dziecka; są obecni; publicznie proszą o chrzest; kreślą znak krzyża na czole dziecka; wyrzekają się szatana; składają wyznanie wiary; niosą niemowlę do chrzcielnicy; otrzymują specjalne błogosławieństwo; doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św, I…
Read More
Page 26 of 26
1 25 26