Pokuta

Poza blogiem, Sakramenty
Sakrament Pokuty - kiedy jest sprawowany? Jak dobrze się do niego przygotować?  Sakrament Pokuty jest sprawowany w naszej parafii na początku każdej Mszą świętą. Spowiednik przychodzi o godzinie rozpoczęcia Mszą św. i jeśli nie ma osób chcących skorzystać z sakramentu, po kilku minutach od rozpoczęcia Mszy św. wychodzi, dlatego prosimy o nie zwlekanie z podchodzeniem do konfesjonału. Dodatkowo od poniedziałku od piątku od godz. 18:00 do 19:00 istnieje stały dyżur kapłana w konfesjonale, w tym czasie w kościele trwa Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jak jest nazywany? Nazywa się go sakramentem pokuty, ponieważ jest osobistą i sakramentalną drogą nawrócenia, skruchy, wyznania grzechów i zadośćuczynienia. Nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny nawrócenie do Boga, drogę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech. Nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ…
Read More

Eucharystia

Poza blogiem, Sakramenty
Eucharystia. Niedziele i uroczystości Kościół parafialny pw. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze - Cieplicach (ul. Cieplicka 9): 7:00 8:30 10:00 11:30 (z udziałem dzieci i rodzin) 13:00 (Msza św. z chrztem w IV niedz. miesiąca) 19:00 Kaplica w Goduszynie pw. św. Józefa Kalasancjusza (ul. Goduszyńska 60): 9:00 Dni powszednie Kościół parafialny pw. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze - Cieplicach: 7:00 8:00 19:00 Czym jest Sakrament Eucharystii? To sakrament żywej, prawdziwej, substancjalnej i realnej obecności Jezusa Chrystusa w Kościele. Jezus chcąc pozostać z nami do końca świata pozostał z nami pod postacią chleba i wina. Jest on „źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego” (KK 11). Dokonuje się podczas niej uwielbienie i składanie dziękczynienia Bogu (to właśnie oznacza po grecku określenie eucharystia). To podczas niej dokonuje się bezkrwawa ofiara Jezusa Chrystusa. Obok…
Read More

Bierzmowanie

Poza blogiem, Sakramenty
Bierzmowanie. Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży szkolnej, która uczęszcza na katechezę w szkole, w naszej diecezji trwa trzy lata i jest prowadzone w parafii zamieszkania w następującym porządku: I ETAP: Uczniowie siódmych klas szkoły podstawowej lub pierwszy rok przygotowania, jeśli ktoś przygotowanie chce rozpocząć w starszym wieku. Należy na początku roku szkolnego (wrzesień) zgłosić do kancelarii parafialnej lub w zakrystii chęć rozpoczęcia takiego przygotowania. We wrześniu w ramach ogłoszeń duszpasterskich   jest podawana informacja o terminie pierwszego spotkania organizacyjnego. Kolejne terminy spotkań ustalane są już indywidualnie i przekazywane bezpośrednio osobom zapisanym i nie są podawane w kościele w ramach ogłoszeń duszpasterskich, dlatego tak ważne jest zapisanie się do bierzmowania już we wrześniu. Spotkania do bierzmowania zwykle odbywają się w niedzielę o godz. 11:00 lub o godz. 12:30 i trwają 30 minut, tak…
Read More
Page 20 of 21
1 19 20 21