Schola dziecięca
Próba: piątek - 17:30 i niedziela - 10:45
Służba: Msza św. niedziela - 11:30
Schola dziecięca przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Cieplicach. Wielbimy Pana śpiewem podczas mszy św. dla dzieci o godzinie 11:30. Próby odbywają się w każdy piątek o godzinie 17:30 i w niedzielę o godzinie 10:45.