W przyszłą niedzielę, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, po każdej Mszy św., będzie miał miejsce obrzęd błogosławienia opłatków, które od ołtarza weźmiemy na nasze wigilijne stoły. Zadbajmy o to, aby każdy z nas miał opłatek pobłogosławiony przez kapłana, okażmy także szacunek dla wielowiekowej wigilijnej tradycji Kościoła. Ofiary, składane przy tej okazji, będą stanowiły tzw. finansowy wkład własny parafii w planowany na przyszły rok kolejny etap konserwacji głównego ołtarza w naszym kościele. Także w przyszłą niedzielę dzieci oraz wychowawcy świetlicy serdecznie zapraszają na tradycyjny kiermasz świąteczny. Dochód z kiermaszu będzie przeznaczony na dalsze funkcjonowanie świetlicy.