Kalasantyński Rok Jubileuszowy

Kalasantyński Rok Jubileuszowy

Poza blogiem
Mszą Świętą w kościele Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie rozpoczęły się uroczystości związane z rocznicą 400 lat istnienia Zakonu Pijarów oraz 250. rocznicą kanonizacji założyciela zgromadzenia, św. Józefa Kalasancjusza. Jubileusz przebiega pod hasłem: „Głosić, przemieniać, wychowywać”.Mszy Świętej przewodniczył kard. Zenon Grocholewski, który w czasie homilii przedstawił sylwetkę świętego założyciela Zakonu Pijarów oraz cechy charakteryzujące jego działalność. Podkreślił on rolę wychowania integralnego w działalności zgromadzenia. - Święty Józef Kalasancjusz pragnął zaspokoić wszystkie potrzeby młodych ludzi, nie tylko te materialne i zawodowe, ale także duchowne i religijne. - mówił do zebranych.W ramach jubileuszu zorganizowano także spotkanie dla przedstawicieli mediów, w czasie którego podsumowano działalność zakonu w Polsce oraz przedstawiono sytuację szkolnictwa katolickiego na świecie. Kard. Zenon Grocholewski podkreślił, że szkoły katolickie są cenione na wszystkich kontynentach. - Kiedy pracowałem jako Prefekt Kongregacji…
Read More

Seminarium Odnowy Wiary – „Bóg Mnie Wybrał”

Archiwum 2018, Charyzmatyczne
16 czerwca 2016 r. uroczystą Eucharystią zakończyło się Seminarium Odnowy Wiary w parafii św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze - Cieplicach. Miało ono na celu ożywienie wiary oraz przygotowanie, zachęcenie uczestników do utworzenia przy parafii charyzmatycznej wspólnoty modlitewnej, która będzie gromadziła ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. (więcej…)
Read More
Kolejne ogłoszenie o zamówieniu – robót budowlanych

Kolejne ogłoszenie o zamówieniu – robót budowlanych

Poza blogiem
ETAP II. REMONT ELEWACJI WRAZ ODTWORZENIEM STOLARKI I WYKONANIEM IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ORAZ DRENAŻU, W KAPLICY PW.ŚW. ANNY W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO 13.Kaplica położona w Jeleniej Górze przy ul. Zjednoczenia Narodowego 13, obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 10, została wzniesiona w 1855 r. jako element zespołu budynków dawnej fundacji św. Jadwigi, założonej przez Leopolda Schaffgotscha oraz arcybiskupa Heinricha Froestera. Architektura kaplicy ukształtowana jest w duchu właściwym dla budownictwa sakralnego epoki historyzmu. (więcej…)
Read More
Page 1 of 8
1 2 8