Jego Świątobliwość Ojciec Święty Franciszek przyjął na prywatnej audiencji o. generała Zakonu Szkół Pobożnych o. Pedro Aguado Sch.P., w piątek 15 stycznia 2016 roku. Podczas spotkania Ojciec Generał poinformował Ojca Świętego o bliskiej uroczystości 400 lecia założenia Pijarów i 250 rocznicy kanonizacji św. Józefa Kalasancjusza.

Ojciec Święty Franciszek okazał wielkie zainteresowanie życiem naszego Zakonu i wyraził swoje pragnienie uczestnictwa w niektórych z wymienionych uroczystościach. Ojciec Generał ofiarował egzemplarz Memoriału Św. Józefa Kalasancjusza do Kardynała Tonti, który zainteresował Ojca Świętego. Kardynał Tonti (1566-1622) z przeciwnika stał się żarliwym obrońcą sprawy utworzenia zakonu, po tym jak otrzymał ów sławny memoriał.

Ojciec Święty prosi nas o stałą modlitwę za niego, w intencji Jego posługiwania i misji w Kościele.