Po 5 miesiącach nieobecności do naszego parafialnego kościoła powrócił, na swoje właściwe miejsce w prezbiterium, obraz, arcydzieło malarza Michała Willmanna “Maria jako Królowa Niebios w otoczeniu świętych cysterskich”.

Obraz ten został poddany konserwacji w zakładzie w miejscowości Jawornik koło Myślenic. Prace konserwatorskie mogły odbyć się dzięki wkładowi wielu osób, zarówno opiekujących się parafią Ojców Pijarów, jak i osób świecki, którzy wspierali inwestycję również finansowo. Obraz powstał w latach 1686-1688 na zlecenie opata Bernarda Rosy z przeznaczeniem do ołtarza bocznego kaplicy trójcy Przenajświętszej w Krzeszowie. W 1716 roku opat Dominik Geier podarował cieplickiej parafii ten przepiękny obraz z kaplicy Trójcy Świętej, który w cieplickim kościele umieszczono w ołtarzu głównym. Arcydzieło to do dziś, już po restauracji, cieszy oczy parafian i odwiedzających kościół turystów.